Maria - traditionsbÄrande berÄttare

Maria bär med sig en rik, samlad berättarskatt sprungen ur den kubanska muntliga traditionen, sagor och myter som härstammar från slavarna som fördes från Afrika till Kuba. Med mycket inlevelse och humor berättar Maria om sin uppväxt på Kuba, om det svåra, roliga och det mytiska. I berättelserna finns musikaliska inslag, Maria spelar på slagverk och engagerar publiken att delta med ljud och rörelse. Hon har berättelser för både vuxna och barn.

Maria började berätta i Sverige redan på 70-talet, i sitt program på TV2 "Sagor och sånger under solen". I många år publicerade Kamratposten hennes egenillustrerade berättelser. På 70- och 80-talet reste Maria runt på Folkets Parker över hela Sverige och berättade sagor, främst för barn.

 

Maria kommer den 17-18 juni 2016 att uppträda på Berättarfestivalen i Ljungby!


Ett av tillfällena då man tidigare kunnat lyssna på Maria berättelser var den 5 juli 2011, då hon för andra gången uppträdde på Berättarnas Torg, Under kastanjen, Brända Tomten i Gamla stan (hörnet Själagårdsgatan-Kindstugatan). Maria berättade mytologiska afrokubanska sagor för vuxna samt berättelser från sitt eget liv på temat kroppsdelar. 110 personer lyssnade och Maria fick stående ovationer!

Andra berättartillfällen för att nämna några har varit Berättarkväll på Agueli 2010,
Stockholm Kulturfestival 2008, Storytelling i Ytterjärna 2007, Lejre Fortaellefestival 2007,
Berättarfestivalen i Ljungby 2006 och Fabula Storytellingfestival 2006.

Maria tillhör Berättarnätet Öst (www.berattarnat-ost.se) och uppträder ibland på deras
kvällar på Kafé Klaver, Rutger Fuchsg 5, Stockholm.

 

 

Maria-storyteller from a rich tradition

Maria has a rich collection of stories which roots stem from the Cuban spoken tradition,
stories and myths first told by the slaves brought from Africa to Cuba. With a lot of
imagination and humour Maria tells of her childhood and adolescence in Cuba, of the difficult, the humorous and the mythical. Her stories contain musical elements, Maria plays percussion
instruments and engages the audience to participate with sound and movement. She has
stories for adults as well as children.

Maria began telling stories in Sweden as early as the 70's, in her TV-show "Stories and songs
under the sun". For many years the childrens' magazine Kamratposten published her stories
together with her illustrations. In the 70's and 80's Maria told stories in the Peoples' Parks all
over Sweden, chiefly stories for children.

The most recent opportunity to listen to Maria's stories was July 5th 2011, when she for the
second time performed at the Storyteller's Square, Under the Chestnut Tree, at the Burnt Plot
in the Old Town in Stockholm (the corner of Själagårdsgatan-Kindstugatan). Maria told
mythological afro-cuban stories as well as stories from her own life. The theme was body
parts. 110 people listened and Maria received standing ovations!

Other times when Maria has performed, to mention a few, has been Storytelling evening at
Agueli, Stockholm 2010, Stockholm Culture Festival 2008, Storytelling in Ytterjärna, Sweden
2007, Lejre Fortaellefestival in Denmark 2007, Storytelling Festival in Ljungby, Sweden 2006
and Fabula Storytellingfestival 2006.

Maria is part of the storytelling community Berättarnätet Öst (www.berattarnat-ost.se)
and can sometimes be seen perform at their nights at café Kafé Klaver, Rutger Fuchsgatan 5, Stockholm.

Maria berättar