Program för förskolor

Maria kommer till förskolor, en eller flera gånger, med sina program för barn. Programmen har olika

teman men innehåller alltid dans, rytmik och sång. Maria tar med all rekvisita. Maria Llerena är

utbildad dramapedagog och har under många år arbetat på Vår Teater, drama ingår därför

också på en lekfull nivå.

 

Om så önskas hälsar de livs levande sköldpaddorna Panchita, Pedro och Piggelin på.

 

 

Erbjudande för Storstockholms förskolor

Maria kommer en gång i veckan 5 gånger, med olika teman.

Kontakta Maria för prisuppgift och frågor.

 

 

Hel- eller halvdag kurs

för förskolepersonal och förskoleledare

Maria har i många år arbetat med att utbilda personal som jobbar med barn

och som vill förnya sig och få idéer till nya aktiviteter.

 

 

Maria kan även göra barnföreställningar och hålla personalkurser på andra orter än Stockholm.

För att se fler exempel på olika teman, klicka på Barnkalas.

 

Skolor

Maria har även program för äldre barn i skolåldern. Maria arbetar också med barn och ungdomar med särskilda behov och har även kunskap inom teckenspråk. Kontakta Maria för mer information

Maria på förskolor